Categorii

Politica de confidențialitate

IVET MARKET GROUP își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea privind protecția datelor personale și a Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, circulația acestor date.

IVET MARKET GROUP colectează și procesează datele dvs. personale în baza art. 6 alin. 1 din Regulamentul 2016/679 și pe baza:

o Consimțământul dvs. explicit ca client;

o să îndepliniţi obligaţiile IVET MARKET GROUP. in contract cu d-voastră;

o obligația legală aplicabilă IVET MARKET GROUP

o în scopul intereselor legitime ale IVET MARKET GROUP sau ale unei terțe părți.

IVET MARKET GROUP colectează și prelucrează datele personale pe care le furnizați la noi pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv următoarele obiective - contabile și furnizarea comercială de executare a contractului, de protecție a securității informațiilor.

IVET MARKET GROUP. respectă următoarele principii atunci când vă procesează datele:

o legalitate, bună credință și transparență;

o Relevanța pentru procesarea obiectivelor și minimizarea colectării datelor;

o Precizia şi actualitatea datelor;

o Integritatea și confidențialitatea procesării datelor dvs. personale;

o Asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.

IVET MARKET GROUP poate procesa și stoca datele personale, în scopul de a proteja interesele legitime - punerea în aplicare a obligațiilor sale către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul de Interne și a altor autorități de stat și municipale.

 

IVET MARKET GROUP. efectuează următoarele operații cu datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:

o crearea unui cont de utilizare a serviciului - identificarea şi furnizarea serviciului;

o procesarea şi contabilitatea plăților - pentru a permite plata şi evidenţa contabilă;

o prelucrarea  comenzii – primirea  comenzii şi livrarea de bunuri de la magazinul nostru catre d-voastră.

IVET MARKET GROUP prelucrează datele personale ale tuturor vizitatorilor - utilizatorii înregistrați și fără înregistrare, și anume: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa IP, etc, care sunt colectate pentru identificare. Procesul precum și metodele de informare referitoare la plată și de plată selectată în scopul de afaceri și de contabilitate, precum și alte date necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contract.

IVET MARKET GROUP. nu colectează și procesează date personale speciale (sensibile) referitoare la date care dezvăluie originea rasială sau etnică, politică

IVET MARKET GROUP stoca datele dumneavoastră personale are motive de depozitare a acestora. Apoi, IVET MARKET GROUP. grijă pentru a șterge și distruge toate datele dvs., fără întârzieri nejustificate.

IVET MARKET GROUP vă informează dacă termenul de valabilitate a datelor trebuie să fie extinsă pentru a îndeplini obiectivele, punerea în aplicare a contractului, în scopul de a intereselor legitime ale operatorului sau cealaltă persoană.

IVET MARKET GROUP poate, la libera sa alegere de a transfera o parte sau toate informațiile dvs. personale pentru a procesa date cu caracter personal la obiectivele de prelucrare, în conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) 2016/679.

 

Drepturile dumneavoastră în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita și de a primi de la confirmarea IVET MARKET GROUP care prelucrează date cu caracter personal legate de tine.

Aveți dreptul de a accesa datele tale, precum și informații referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale.

 

IVET MARKET GROUP vă oferă, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal prelucrate într-o formă adecvată sau electronică.

 

Dreptul de corectare sau de finalizare

 

Ați putea întreba IVET MARKET GROUP. pentru a corecta informațiile cu caracter personal inexacte pentru a completa informațiile personale incomplete. Utilizatorii înregistrați ai site-ului sunt liberi să se adapteze datele lor pe link-ul următor după introducerea unui nume de utilizator și parola: https://www.ivet.eu/ro/login.html

Dreptul de a șterge (dreptul de a fi uitat)

Ați putea întreba IVET MARKET GROUP. Pentru a ştergere o serie de date cu caracter personal legate de IVET MARKET GROUP are obligația de a le șterge, fără întârzieri nejustificate, atunci când există oricare dintre următoarele motive:

o datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;

o Retrage acordul în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ, și nici un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor;

o datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
O datele cu caracter personal trebuie să fie eliminate pentru a respecta o obligație legală în conformitate cu legislația UE sau legislația unui stat membru care se aplică administratorului;

IVET MARKET GROUP nu este necesar pentru a șterge datele personale, în cazul în care acestea sunt stocate și procesate:

Să respecte o obligație legală care necesită tratament prevăzut în legislația UE sau legislația statului membru în care se aplică IVET MARKET GROUP;

o din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

o pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale.

Dreptul de a restricționa procesarea

Aveți dreptul de a solicita IVET MARKET GROUP pentru a restricționa prelucrarea datelor legate de tine atunci când:

prelucrare o era ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse, dar utilizarea lor este limitată;

o IVET MARKET GROUP nu are nevoie de mai mult decât datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le impun pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor lor juridice;

o contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite IVET MARKET GROUP. pentru a verifica exactitatea datelor cu caracter personal;

Obiectarea la prelucrarea sunt în așteptare pentru a verifica dacă temeiurile juridice ale IVET MARKET GROUP trece peste interesele tale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Dacă ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau prelucrarea este necesară pentru executarea contractului cu IVET MARKET GROUP, sau în cazul în care datele sunt prelucrate într-un mod automat, ați avut o dată în fața IVET MARKET GROUP :

o pentru a cere firmei IVET MARKET GROUP. pentru a vă oferi datele personale într-un format ușor de citit și de a le transfera la alt administrator;

o pentru a cere firmei IVET MARKET GROUP. transfera direct datele personale pentru a administratorului atunci când este fezabil tehnic.

 

Dreptul de a se opune prelucrării

Puteți oricând să obiectați asupra prelucrării datelor dvs. personale de către IVET MARKET GROUP. în cazul în care datele sunt procesate pentru oricare dintre următoarele motive:

o prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct;

o Prelucrarea datelor în scopuri de profilare.
IVET MARKET GROUP. termină prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că există motive legale întemeiate pentru continuarea acestuia, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept .

 

Drepturile dvs. de a încălca securitatea informațiilor dvs. personale

 

Dacă IVET MARKET GROUP. a stabilit o încălcare a securității datelor personale, care pot prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale vor fi notificate fără întârziere a încălcării și măsurile luate sau care urmează să fie luate .

 

IVET MARKET GROUP nu este obligat să vă anunțe dacă au luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor afectate de încălcarea securității sau măsurile luate ulterior, pentru a se asigura că încălcarea nu are ca rezultat un risc mai mare pentru drepturile tale.

 

Dreptul la apărare

 

Aveți dreptul să vă plângeți de prelucrarea datelor dvs. personale în cadrul organismului de control relevant sau să faceți recurs în cadrul procedurilor judiciare.

 

Furnizarea informațiilor dvs. personale către terțe părți

IVET MARKET GROUP poate, la libera sa alegere de a transfera o parte sau toate informațiile dvs. personale pentru a procesa date cu caracter personal la obiectivele de prelucrare, în conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) 2016/679.

IVET MARKET GROUP nu autorizează utilizarea nu vinde, nu divulgă sau partaja informații personale despre tine cu alte persoane sau cu firme care nu au legătură, cu excepția cazului când este necesar pentru a vă oferi servicii.

Prezenţa politică de confidențialitate se aplică numai site-ului administrat și deținut de IVET MARKET GROUP. Nu se aplică legăturilor cu alte site-uri web și datelor colectate de terțe părți care gestionează alte site-uri și utilizează cookie-uri pe ele.

Pentru prelucrarea datelor personale și furnizarea de servicii de IVET MARKET GROUP poate furniza date către parteneri de încredere care lucrează în misiune de IVET MARKET GROUP. bazată pe relații contractuale și în conformitate cu confidențial acorduri. Aceste companii pot utiliza astfel de informații pentru a permite companiei IVET.BG să furnizeze publicitate clienților săi. Aceste companii nu au voie să împartă aceste informații pe cont propriu.

Dacă nu doriți ca IVET.BG să trimită informații unui partener de încredere, vă puteți retrage consimțământul AICI.
 

Măsuri de securitate și protecție

 

IVET.BG ia măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a proteja datele administrate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii și accesul persoanelor neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în permanență, în conformitate cu evoluția tehnologică.

IVET.BG folosesc mijloace tehnice pentru a proteja datele personale ale achiziției sau modificării de către persoane neautorizate, inclusiv:

A) certificat de securitate SSL care criptează conexiunea dintre site și terminal.

B) pentru a proteja baza de date de accesul neautorizat.

B)  programe anti-virus de protecție împotriva accesului neautorizat .

D) protecția conturile client cu numele de utilizator și parola.

 

IVET.BG este în curs de dezvoltare tehnologică, care va permite anonimizarea datelor cu caracter personal. Anonimatul înseamnă că datele personale ale cumpărătorului (numele, adresa fizică, adresa de e-mail, adresa IP) va fi înlocuit marcate permanent GDPR-ZZ-LL-AAAA.

 

Supervizorii și responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:

 

Numele operatorului de date:

IVET MARKET GROUP, CUI BG: 3077032206

Seat și înregistrat de birou: Oraş. Sofia, cartier Studentski Str „Acad. Boris Stefanov „№ 17, etaj 1

Telefon:  0 31 229 52 38

E-mail: [email protected]

 

Contacte protecția oficială a datelor cu caracter personal IVET MARKET GROUP:

Adresă poștală: Sf. "Akademik Boris Stefanov" № 17, Oficiul 5, Sofia 1700

Telefon: 0 31 229 52 38

E-mail: [email protected]

 

Nume supervizor:

Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal

Adresa poștală: c. 1592 Sofia, bul „Prof.. 2 Tsvetan Lazarov

02 / 91-53-518

Site-ul: www.cpdp.bg

-29%
Preț 140 Lei
Preț de listă: 197 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 140 Lei
Preț de listă: 197 Lei
Reducere: 57 Lei (28.99%)
-28%
Preț 111 Lei
Preț de listă: 154 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 111 Lei
Preț de listă: 154 Lei
Reducere: 43 Lei (27.78%)
-34%
Preț 111 Lei
Preț de listă: 169 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 111 Lei
Preț de listă: 169 Lei
Reducere: 57 Lei (33.90%)
-51%
Preț 97 Lei
Preț de listă: 197 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 97 Lei
Preț de listă: 197 Lei
Reducere: 100 Lei (50.72%)
-38%
Preț 140 Lei
Preț de listă: 226 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 140 Lei
Preț de listă: 226 Lei
Reducere: 86 Lei (37.97%)
-77%
Preț 26 Lei
Preț de listă: 111 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 26 Lei
Preț de listă: 111 Lei
Reducere: 86 Lei (76.92%)
-42%
Preț 97 Lei
Preț de listă: 169 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 97 Lei
Preț de listă: 169 Lei
Reducere: 71 Lei (42.37%)
-29%
Preț 140 Lei
Preț de listă: 197 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 140 Lei
Preț de listă: 197 Lei
Reducere: 57 Lei (28.99%)
-58%
Preț 83 Lei
Preț de listă: 197 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 83 Lei
Preț de listă: 197 Lei
Reducere: 114 Lei (57.97%)
-42%
Preț 97 Lei
Preț de listă: 169 Lei
informație reduceri
Informație reduceri
Preț 97 Lei
Preț de listă: 169 Lei
Reducere: 71 Lei (42.37%)

Sus